annasteller

Subtitle

Anna Steller  (1979) - dancer, performer and choreographer.

Recently her work is dedicated to performance art, experimental art, music and voice. Her works are radical, she penetrates extreme emotional states of human being. She pays attention to be "here and now" during her performances.

Works and lives in Gdansk (Poland). Since 1993 she has been actress and dancer in Dada von Bzdűlőw theatre. Since 2004 she has been performing with “Read My Lips” theatre. In 2005 she co-established Good Girl Killer collective. Currently she works in the collective with Magda Jedra. A recipient of the Dance Web Scholarship for the 2003 Impulstanz dance workshops and festival in Vienna. She co-operate with Centre of Contemporary Art "Łaźnia" in Gdańsk. 

She participated in several international projects: „Osez” Quebec, Canada (2009), Nigel Charnock „HAPPY” (2009), “co-operation” (Gdansk, Geneve 2006).  She presented her shows in: Hungary, Germany, Indonesia, Czech Republic, Sweden


Anna Steller– tancerka, performerka i choreograf. Na scenie występuje od 1993 roku. Od 1993 roku tańczy w Gdańskim Teatrze Dada von Bzdulow. Od 2003 roku współpracuje z Teatrem Patrz Mi Na Usta. Gościnnie występowała w Teatrze im. Gombrowicza w Gdyni i Teatrze Wybrzeże. W 2005 roku współzałożyła zespół Good Girl Killer. Obecnie w zespole tworzy wraz z Magda Jędrą. Ostatnio zrealizowała performensy: "Przemieszczenie" w CSW "Łaźnia", "Nieubłagane piękno katastrofy"na wernisaż wystawy Telling the Baltic, Karlskrona 2012, Kronika Audiologiczna (2011) - finisaż wystawy sztuki kobiecej "Łaźnia Damska", wraz z Magdą Jedrą: Lotta i Gula, Le Sni (2010, 2011) Festiwal "Transvizualia", Tożsamość miejsca na Festiwalu Grassomania w Galerii Miejskiej w Gdańsku (2009), Dziewczynki w czerwonych buciakach na Festiwalu "Streetwaves". Od wielu lat tworzy spektakle taneczne, akcje performance oraz performance typu site specific. Jej ostatnie prace są radykalne, penetruje w nich ekstremalne stany emocjonalne. W swoich performensach kładzie nacisk na "bycie tu i teraz". Swoje spektakle prezentowała m.in. w Arts Station Foundation w Poznaniu (2009), Maat Festiwal w Lublinie (2011), Malta Festiwal w Poznaniu (2007, 2008), L1 Contemporary Dance Festiwal w Budapeszcie (2011),“Body-Mind” Warszawa (2005), “Heineken Open'er” w Gdyni (2005), “Four Days” w Pradze (2007). W 2003 roku otrzymała stypendium Dance Web na festiwalu Tańca Impulstanz w Wiedniu.

Jest laureatką Nagrody specjalnej Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne zasługi w dziedzinie twórczości artystycznej (2012) oraz Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla Młodych Twórców za spektakl “Good Girl Killer”(2007).

Od 2011 roku prezentuje swoje akcje performance w Centrum sztuki Współczesnej "Łaźnia" w Gdańsku. Od wielu lat bierze udział w projektach międzynarodowych. Współpracowała m.in. z teatrem 7273 z Genewy, Mariolą Brillowską (Hamburg), Nigelem Charnockiem w projekcie HAPPY.